သန်လျင်မြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမ တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်။

Property NoHS-74452
Property TypeHouse/Land
Contract TypeSale
FeatureLand
CityYangon
TownshipThanLinn
Prices1950.00 Lakh
NegotiateYes
Area2400.00
Master Bedroom
Single Bedroom
Bathroom
Aircon
KBZ Home LoanNo
Yoma Home LoanNo
Aya Home LoanNo

Description

 

  • Land
  • (40×60)sqft,  
  • Price(1950) Lakh