သထုံ ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်တွင် ဆီဆိုင်ရောင်းမည်။

Property NoHS-68377
Property TypeHouse
Contract TypeSale
Featureဆီဆိုင်
CityMon State
TownshipThaton
Prices5000 Lakh
NegotiateYes
Area2 Acres
Master Bedroom
Single Bedroom
Bathroom1
Aircon
KBZ Home LoanNo
Yoma Home LoanNo

Description

_ 2 ဧက  
_ ဝန်ထမ်း လိုင်းခန်းပါ 
_ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ
** ဈေးနှုန်း - သိန်း 5000 (ညှိနှိုင်း) **