အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ကျန်စစ်သားလမ်း(13)ရပ်ကွက်တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။

Property NoLS-65337
Property TypeLand
Contract TypeSale
FeatureLand
CityYangon
TownshipEast Dagon
Prices1800 Lakh
NegotiateYes
Area2490 sqft
Master Bedroom
Single Bedroom
Bathroom
Aircon
KBZ Home LoanNo
Yoma Home LoanNo

Description

_2490 sqft
_ဂရံ
_မြေကွက်
_**ဈေးနှုန်း  သိန်း- 1800 (ညှိနှိုင်း)**