သထုံ ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်တွင် ဆီဆိုင်ငှားမည်။

Property NoHR-68378
Property TypeHouse
Contract TypeRent
Featureဆီဆိုင်
CityMon State
TownshipThaton
Prices30 Lakh
NegotiateYes
Area2 Acres
Master Bedroom
Single Bedroom
Bathroom1
Aircon
KBZ Home LoanNo
Yoma Home LoanNo

Description

_ 2 ဧက  
_ ဝန်ထမ်း လိုင်းခန်းပါ 
_ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ
** ဈေးနှုန်း - သိန်း 30 (ညှိနှိုင်း) **